Ordförande

  • Pia Borg ordförande       1 år        ordforande@sorfjardensgk.se

Ordinarie

  • Kajsa Sjölander ledamot 2 år
  • Sara Talling       ledamot 2 år
  • Johan Melin       ledamot 1 år
  • Sven-Olov Nord ledamot 1 år

Suppleanter

  • Alf Bohlin, suppleant, vald på 1 år.
  • Rune Svensson, suppleant, vald på 1 år.
  • Paul Nilsson, suppleant, vald på 1 år.