Styrelse år 2020

Ordförande

  • Pia Borg ordförande       1 år        ordforande@sorfjardensgk.se

Ordinarie

  •  Johan Melin               ledamot 2 år
  •  Sven-Olov Nordh       ledamot 2 år
  •  Kajsa Sjölander         ledamot 1 år

Sekreterare

  •  Sara Talling

Suppleanter

  •  Alf Bohlin                     vald på 1 år
  •  Rune Svensson           vald på 1 år
  •  Tommy Mattson         vald på 1 år