Ordförande

  • Pär Melin (1 år)

Ordinarie

  • Johan Melin, vice Ordförande (vald på 2 år).
  • Sven-Olov Nordh, ledamot (vald på 2 år).
  • Pia Borg, ledamot (1 år kvar).
  • Lars Nordin, ledamot (1 år kvar).

Suppleanter

  • Alf Bohlin, suppleant, vald på 1 år.
  • Kajsa Sjölander, suppleant, vald på 1 år.
  • Paul Nilsson, suppleant, vald på 1 år.