Omarkerade diken, Regel 26:1c
Omarkerade diken i skogen är att betrakta som Sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

Vägar, Regel 24:2
Belagda vägar och dess sidor betraktas som oflyttbara hindrande föremål.

Avståndsmätare tillåten, Regel 14-3
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka dennes spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Out of bounds, Regel 27-1
Markeringen Out of bounds mellan hål 13 och 16 gäller endast vid spel på hål 13. Vid spel på hål 16 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål. Regel 23:2b är tillämplig. Markeringen Out of bounds mellan hål 13 och hål 17 gäller vid spel på båda hålen.

Skador i bunker
Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen är att betrakta som Mark under arbete (MUA) . Regel 25:1b är tillämplig.

Jordfasta stenar
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är att betrakta som Mark under arbete (MUA). Regel 25:1b är tillämplig,

Myrstackar
Myrstackar är att betrakta som Mark under arbete. Regel 25:1b är tillämplig.

Paus efter 9 spelade hål
Deltagare i klubbens sanktionerade tävlingar äger rätt till högst 10 min paus efter 9 spelade hål. Denna bestämmelse gäller även vid sällskapsspel. Detta anses ej vara ett brott mot regel 6:8, Avbrott i spelet.

Brott mot lokala regler medför plikt i:
Matchspel      Förlust av hålet
Slagspel          Två slags plikt

Eventuella tillfälliga lokala regler anslås på anslagstavlan.

Generella lokala regler:

Stenar i bunker, Regel 24:1
Stenar i bunker betraktas som flyttbara hindrande föremål.

Banmarkeringar
– Gul markering                       Vattenhinder, regel 26
– Röd markering                      Sidovattenhinder, regel 26
– Blå markering                        Mark under arbete, regel 25
– Blå/vit markering                 Mark under arbete, spel förbjudet, regel 25
– Orange markering                Hindrande föremål, regel 24
– Vit pinne                                 Out of bounds, Definitioner