Regler för tävlingsverksamheten med anledning av Covid-19

Enligt Svenska Golfförbundets meddelande gäller följande:

Tävlingar ska genomföras:

 • Med ett minimum av funktionärer.
 • Utan att pappersscorkortet eller annat mtrl utväxlas mellan spelarna och mellan spelarna
  och tävlingsledningen.
 • Utan kanonstart eller gemensam samling vid klubbhus eller första tee.
 • Utan gemensam måltid.
 • Utan gemensam prisutdelning.

Utifrån dessa regler meddelar Sörfjärdens GK följande inför årets tävlingar:

 • Infinn er tidigast 1 timme innan tävling.
 • Stanna inte kvar mer än en timme.
 • Undvik samåkning.
 • Betala med swisch alternativt kort.
 • Scorekort lämnas ut utomhus.
 • Scorekorten behöver inte signeras.
 • Tävlingsregler ska ligga i tävlingsbeskrivningen och även mailas ut efter anmälningstidens
  utgång. Inga fysiska lappar.
 • Tävlingsresultatet och pristagare mailas ut till deltagare.
 • Ett sammanställt scorekort/boll lämnas i låda på altanen efter spelad rond.
 • Beträffande veckotouren kommer prisutdelning sammanställas så att priser kan avhämtas
  på sista veckotouren.
 • Beträffande golfveckan kan priser hämtas i receptionen senast den 31/8. Om problem,
  kontakta receptionen.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående
tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat
meddelas.

Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste
vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske,alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en
klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som
förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.