Ny nybörjarkurs 2023

 

Kurstillfälle 1:   20-21 maj.   
Kurstillfälle 2:   17-18 juni

Nybörjarkursen pågår lördag och söndag, kl. 09.00-16.00
I kursen ingår teori, praktik, utlåning av klubbor samt ett Fullvärdigt medlemskap i Sörfjärdens GK 2023.

Först till kvarn. Max 10 personer per kurstillfälle.

Avgift

Seniorer (22 år och uppåt): 4 500 kr
Äldre Juniorer (18-21 år): 4 500 kr
Yngre Juniorer (13-17 år): 2 550 kr

Det är roligt och enkelt att komma igång!

Anmäl dig på ordforande@sorfjardensgk.se

Vägen till Grönt Kort

 

Har du gått nybörjarkurs, men inte fullföljt praktik- eller teoriprov?
Du kan direkt börja spela på banan i sällskap av en fadder. Däremot behöver du slutföra kursen för att få ett handicap samt möjligheten att få spela på andra banor. Kontakta vår utbildningsledare för att diskutera vilka delar du behöver repetera och få godkända.

Har du gått nybörjarkurs, klarat proven men inte gjort spelet på banan?
Om du har avslutat din kurs för mindre än tre år sedan, är det bara att börja spela. Din kursbok med signaturer verifierar dina färdigheter. Var det mer än tre år sedan du gick din kurs behöver du fräscha upp dina kunskaper med lektion. Kontakta vår utbildningsledare för att komma igång!

Har du tagit en paus och vill komma igång med ditt handicap?
Har du varit medlem någon gång sedan 2005, finns ditt handicap registrerat i Golfens IT-system. Var du aktiv innan det verifierar ditt hcp-kort din nivå. Saknar du ett hcp-kort behöver du hjälp med att få en bedömning av lämpligt start-handicap. Kontakta vår utbildningsledare.

Vill du ha högre handicap?
Önskar du höja ditt handicap efter ett längre uppehåll gör du en skriftlig anmälan till kansliet som vidarebefordrar ärendet till klubbens regelkommitté. Som underlag redovisar du resultatet från några rundor.

Anmäl dig på ordforande@sorfjardensgk.se