Tisdag 25 maj 2021 startar årets sommarträning för juniorer från 7 år. Träningen sker på tisdagar med inriktning på teknik. Torsdagar spel på banan i mån av tillgänglig handledare. Båda dagarna mellan 18.00-19.30. Du som inte har golfklubbor får låna av golfklubben vid träningstillfällena.

Anmälan till träningen görs på info@sorfjardensgk.se.

Kostnad:
Knatte: 750 kr.
Junior 13–17 år: 950 kr.
Är du redan medlem i Sörfjärdens Golfklubb betalar du 500 kr i träningsavgift.

Vill du prova på golf, är du hjärtligt välkommen! Du får prova på två ggr utan kostnad!

Kom ihåg att hålla avstånd på träningen och att ta med egen handsprit!

Vi har som i fjol Pro Krister Persson som ansvarig tränare.
Frågor om träningen hänvisas till Pro Krister Persson 070-581 86 86.

Juniorkommitté: 
Krister Persson, Leif Franzén, Arlindo Gomes, Michael Pääjärvi samt Annika von Schlieben.

VÄLKOMNA!