Styrelse år 2021

Ordförande

Ordinarie

  •  Tommy Mattson       ledamot 1 år
  •  Sven-Olov Nordh      ledamot 1 år
  •  Kajsa Sjölander         ledamot 2 år
  •  Olof Pettersson          ledamot 2 år

Sekreterare

  •  Vakant

Suppleanter

  •  Mikael Pääjärvi           vald på 1 år
  •  Rune Svensson           vald på 1 år