Styrelse år 2023

Ordförande

Ordinarie

  • Tommy Mattson , vice ordförande
  • Görel Groos, ledamot
  • Johan Wikström, ledamot
  • Johan Stenborg, ledamot

Suppleanter

  • Joakim Hulin
  • Dennis Fernström
  • Jonas Hed