Omarkerade diken, Regel 17
Omarkerade diken i skogen är att betrakta som pliktområden (17.1d) . Gränsen till
hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

Vägar, Regel 16
Belagda vägar och dess sidor betraktas som onormala banförhållanden (16.1a).

Avståndsmätare tillåten, Regel 4
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att
använda en apparat som endast mäter avstånd (4.3a (1)) .

Denna regel gäller bara för hur utrustningen används. Den begränsar inte den
utrustning som spelaren får medföra under en rond.

Om en spelare under en rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att
även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka dennes spel
(t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.), bryter spelaren mot Regel 4.3. är plikten
diskvalifikation.

Out of bounds, Regel 18.2a
Markeringen Out of bounds mellan hål 13 och 16 gäller endast vid spel på hål 13. Vid
spel på hål 16 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål . Regel 16.1(2) är
tillämplig.

Markeringen Out of bounds mellan hål 13 och hål 17 gäller vid spel på båda hållen.

Skador i bunker
Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen är att
betrakta som onormala banförhållanden . Regel 16.1c är tillämplig. Spelaren får ta
lättnad utan plikt. Den närmaste punkten för lättnad och lättnadsområdet måste vara i
bunkern. Om det inte finns en sådan får spelaren får spelaren ta denna lättnad
genom att använda punkten för största möjliga lättnad i bunkern som referenspunkt.

Jordfasta stenar
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är att betrakta
som onormala banförhållanden . Regel 16.1 är tillämplig,

Myrstackar
Myrstackar är att betrakta som onormala banförhållanden . Regel 16.1 är tillämplig.

Paus mellan hål 9 och 10
TK för Sörfjärdens GK har beslutat att tillämpa följande tävlingsregel att deltagarna
äger rätt till en paus på högst 10 minuter efter hål 9. Denna bestämmelse gäller även
under sällskapsrundor.

Regel 5.7 Avbryta spel; Återuppta spel.
Brott mot lokala regler medför plikt i:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel : Allmän plikt d v s två slag plikt

Eventuella tillfälliga lokala regler anslås på anslagstavlan.

Generella lokala regler

Stenar i bunker, Regel 12.2a
Stenar i bunker betraktas som flyttbara hindrande föremål.

Banmarkeringar
Gul markering – Pliktområde, regel 17.1d
Röd markering – Pliktområde, regel 17.1d
Blå markering – Onormala banförhållanden, regel 16.1
Blå/vit markering – Spelförbudszon, regel 16.1f (1 och 2)
Orange markering – Tee 39
Vit pinne – Out of bounds, regel 18.2