INFORMATION OM FRISKVÅRDSBIDRAGET OCH GOLF

Nedanstående text är utdrag, hämtade direkt från Golf.se:

 

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande:

 • Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning.

 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån.

 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf

 • Spelrättsavgift (eller motsvarande)

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

 • Egen träning på drivingrange

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

 • Spela footgolf på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)

 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning

 • Deltagaravgift i golftävlingar

 • Spelrättsavgifter/årsavgifter som avser mer än godkända aktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis. Mer detaljer finns under frågan ”Finns det en övre gräns för hur hög klubbens spelavgift får vara?”.

Golfspelare – vanliga frågor

Här kan du som spelar eller vill börja spela golf få svar på de vanligaste frågorna om hur du kan använda din arbetsgivares friskvårdsbidrag till golfrelaterade aktiviteter.

 1. Vilka regler gäller för att jag som anställd ska kunna söka friskvårdsbidrag för golf?
 2. Kan jag få friskvårdsbidrag för spel på golfbana?
 3. Kan jag få friskvårdsbidrag för medlemsavgiften?
 4. Kan jag få friskvårdsbidrag för golfträning?
 5. Kan jag få friskvårdsbidrag för kostnader i samband med golftävling?
 6. Jag är junior/arbetssökande/sjukskriven/pensionär – kan jag ta del av friskvårdsbidraget.
 7. Jag är egenföretagare. Kan jag utnyttja friskvårdsbidraget för min golf?

Vänliga hälsningar

Klubbchefen

 

Anne-Charlotte Jönsson
22 januari, 2018