Har Ni en vän, släkting eller bekant som vill börja spela golf?
Anmäl henne/honom till en av årets Nybörjarkurser.
Kurs 1: 21-22 maj.
Kurs 2: 9-10 juli.
Kl. 09.00-16.00 båda dagarna på kursen.

I Nybörjarkursen ingår teori/praktik + Fullvärdigt medlemskap i Sörfjärdens GK 2016.
Avgift Seniorer (22 år och uppåt): 2.900 kr.
Avgift Juniorer: 0-12 år: 500 kr. 13-17 år: 1.325 kr. 18-21 år: 1.750 kr.

Välkommen med anmälan!

Anmälan till:
Niklas Dahlgren
070-510 78 57
niklas.dahlgren@sorfjardensgk.se

 

 

Anne-Charlotte Jönsson
8 april, 2016