Banan är öppen för spel och börjar bli riktigt fin.
Klubbhuset är endast öppet under helger 9-14.

Per Boström
14 augusti, 2023