Torsdag 19 november 2020 stänger vi banan för i år. Spelförbud råder från detta datum.
Vi tackar sponsorer, medlemmar, gäster och banpersonal för en fantastisk säsong.
Väl mött 2021
Pia Borg, ordförande