Från 7 november 2021 är dricksvattnet vid hål 10 stängt. Likaså toaletterna. Större delen av bunkrarna är nu urgrävda och arbetet fortsätter så länge vädret tillåter. Vid frost är banan stängd för spel. Förbud för motorfordon.

 

Pia Borg
6 november, 2021