Vi vill med å det bestämdaste korrigera den desinformation som sprids, att det eventuellt inte skulle spelas golf på Sörfjärdens bana under 2023.

För dig som medlem eller greenfee gäst så kommer det rulla på som vanligt. Kanske lite bättre till och med då vi lägger stor energi på alla grönytor och tillämpar modernare teknik och rutiner som Svenska Golfförbundet rekommenderar.

Vi har även startat ett samarbete med en greenkeeper som är känd för hög bankvalité speciellt på sina greener. Vi kommer att följa hans rekommendationer gällande arbetsgång och produkter med bland annat sådd på samtliga greener direkt till våren. Det ska bli spännande att se om vi genom samarbetet kan höja vår nivå.

I dag är banan täckt av mycket is och vi gjorde därför en insats i februari där vi krossade isen på de greener vi kom åt. Förhoppningsvis minskade denna åtgärd risken för vinterskada på greenerna.

Majoriteten av de personer som såg till att er upplevelse blev bra under 2022 kommer ni att möta även denna säsong, Någon försvinner och någon ny kommer till som i de flesta företag.

Väl mött när säsongen drar i gång.
Vi önskar alla en Glad Påsk!

Pia Borg, Ordförande Sörfjärdens GK
Pär Melin, Ordförande SGFAB & Vassbäcken AB
Per Boström, Klubbchef & VD SGFAB

Pia Borg
6 april, 2023