Tid och plats: Söndagen den 28 april kl 15:00, Blå Gården Kyrkvägen 28 i Gnarp.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år.
• att medlemskap har beviljats senast två månader före årsmötet.
• att förfallna avgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

”Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkommen motion.”

Motion till årsmötet skickas till ordforande@sorfjardensgk.se och senast den 31 mars.
Föredragningslista med möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida samt sändas med e-post till samtliga medlemmar enligt stadgan tre (3) veckor före årsmötet dvs 7 april.
Anmälan till årsmötet sker via e post till ordforande@sorfjardensgk.se senast den 19 april.

Varmt välkomna
Hälsar styrelsen
Gm
Lena J Olsson

Ordförande Sörfjärdens GK