Golfklubbens höstårsmöte hålls lördag 20 november kl. 10.00 Blå Gården, Gnarp.

Kallelse med agenda kommer via mail. Motioner ska vara inskickade senast fredag 12 november till nedanstående mailadress. För deltagande i mötet vänligen anmäl dig på:

ordforande@sorfjardensgk.se

 

Pia Borg
22 oktober, 2021