Kallelse till Höstårsmöte för Sörfjärdens GK 2016

Plats: Blå Gården, Gnarp

Datum: Söndag 20 november

Tid: Kl. 11.00

Se bifogad fil för dagordning

Varmt välkomna!

hostarsmote-2016

Anne-Charlotte Jönsson
24 oktober, 2016