Som nyligen vald ordförande i Vassbäcken AB vill jag passa på att informera om läget.

Vassbäcken AB har sedan 2014 varit ägare av fastigheten där golfbanan är anlagd. Att Vassbäcken AB bildades beror på att dåvarande golfklubb Gnarpsbaden GK kom på obestånd och kunde inte driva banan vidare, vilket gjorde att det bildades en grupp för att rädda kvar golfbanan på orten.
Vi i gruppen berättade redan på vårårsmötet 2014 för nybildade Sörfjärdens GK att aktierna var till salu och att den aktion som vi gjort, var som sagt att rädda golfbanan.

Nu har det gått sex år och vi blir alla äldre och energin och drivkraften avtar med åldern. Vi kan se tillbaka på många förbättringar som gjorts på banan under åren, där byte av bevattningsanläggningen var en större investering samt även inkoppling av kommunalt VA och ombyggnad av greenen på hål 4.

Under våren 2019 blev vi uppvaktade av intressen som aggressivt ville ta över och köpa upp anläggningen, den affären blev inte av då det fanns oklarheter i finansiering och hur anläggningen skulle drivas vidare.

Samtidigt blev detta också upprinnelsen till att vi började överväga att på ett mer strukturerat sätt söka en stabil köpare som kan överta anläggningen och driva den med ny energi. I samband med detta kontaktades en företagsförmedling. Sedan tar det tid att sälja ett företag och så även med en fastighet som innehåller en golfbana. Vi har därför avvaktat med allmän information kring detta då det i princip behövs ett ”Letter of intent” (avsiktsförklaring) innan vi alla kan förbereda oss på att någon annan tar över och driver verksamheten vidare.

Om vi säljer våra aktier i bolaget (anläggningen) så får den nya köparen ikläda sig tidigare avtal med såväl golfklubb som driftbolag. Vår tydliga ståndpunkt är att anläggningen skall drivas vidare som 18-håls golfbana. Vassbäcken AB har inte för avsikt att stycka av fler tomter än de fyra som angränsar till övningsområdet.

Detta innebär ingen förändring för Dig som golfare. Vi återkommer när det finns något mer att berätta.

Med vänlig hälsning
Pär Melin

admin
28 april, 2020