Välkommen till Extra Årsmöte lördagen den 11 augusti kl 11.00!

Plats: Klubbhusets veranda.

Val av revisorer och val av valberedning. Även information från driftsbolaget.

Agenda publiceras inom kort.