Ny medlemsundersökning på gång!

 

Den 26 juni går första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till er medlemmar på klubben. Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen denna säsong, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle, den 26 juni och den 28 augusti. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

 

Ditt svar är viktigt

Utvecklingen av klubben och våra verksamheter bygger på vad ni medlemmar anser och därför är särskilt viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Undersökningen skickas från Players 1st, därför kan mejlet fastna i spam-filtret. Har det inte kommit något mejl den 26 juni, titta i din ”skräppost” och se om det fastnat, annars kommer du med i den senare undersökningen den 28 augusti.

 

Players 1st

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, med över 350 deltagande svenska golfklubbar. Players 1st är ett verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad medlemmarna har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.  

 

admin
18 juni, 2019