OBSERVERA ATT ALLA TÄVLINGAR ÄR INSTÄLLDA TOM 30 JUNI, I ENLIGHET MED REKOMMENDATIONER FRÅN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET.

Tävlingsbestämmelser 2020

Rätt att deltaga

Du är välkommen att tävla under förutsättning att du är aktiv medlem i en golfklubb och har hcp 54 eller lägre, såvida inte aktuella tävlingsbestämmelser säger annat.

Anmälan och startavgift

Anmälan ska vara oss tillhanda senast kl. 23.59 två dagar före tävlingsdagen om inte annat anges i tävlingsinformationen. Efteranmälan accepteras i mån av plats. Spelare som inte har återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång är skyldig att betala startavgift. OBS! För cup-spel betalar du avgift i samband med din anmälan, en obetald avgift medför att spelaren/laget inte kommer med i lottning av spelordning.

Uteblivande

Anmäld spelare som uteblir från tävling och inte deltar ska varsko och ange giltigt skäl till tävlingsledningen eller kansli senast kl. 18.00 den aktuella tävlingsdagen. Om spelaren inte lämnat besked enligt ovan eller om giltigt skäl inte kan styrkas kan spelaren bli avstängd från tävlingsspel i 14 dagar i tävlingar och arrangemang som anordnas av Sörfjärdens GK. Full anmälningsavgift ska betalas i efterhand. Den berörde spelaren meddelas snarast per brev om den vidtagna åtgärden. Beslutet stöds av generella bestämmelser i Spel- och Tävlingshandbok 2020 kap 8.3.5, 8.3.6 och kap 1.14.3 .

Mvh

Tävlingskommittén

 

admin
28 april, 2020