xxx kl 10.00 har vi upptaktsträff för juniorer och föräldrar. Vi träffas i stugan vid rangen. Fika!
Du som vill börja spela golf kom och lyssna och ta en fika med oss.

xxx startar årets sommarträning. Träningen sker på tisdagar inriktning på teknik och torsdagar spel på banan med handledare.
Båda dagarna mellan 17.30-19.30
Du som inte har golfklubbor får låna av golfklubben vid träningstillfällena.

Vi har som ifjol Pro Krister Persson som ansvarig tränare.
Frågor om juniorträningen hänvisas till Pro Krister Persson 070-581 86 86

Sommarens juniorläger kommer att hållas xxxx, kl. 10.00-15.00 .